Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Przychodnia Lekarska "ESKULAP" w Sieradzu w zakresie neurologii

Informujemy, że z dniem 31 marca 2022 r., na wniosek świadczeniodawcy rozwiązana została umowa z Przychodnia Lekarska "ESKULAP" w Sieradzu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń neurologii.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie NEUROLOGII można znaleźć na stronie ŁOW NFZ lub pod bezpłatnym numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu