Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

Informujemy, że z dniem 31 marca 2022 r. na wniosek świadczeniodawcy rozwiązana została umowa w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. Rozwiązanie umowy dotyczy Przychodni w Wolborzu oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Grabicy.

Listę poradni podstawowej opieki zdrowotnej można znaleźć w informatorze Gdzie się leczyć na stronie internetowej lub pod bezpłatnym numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim