Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy w zakresie POZ z NZOZ Cor-Med. Anna Samborska- Sablik

29 marzec 2022

Informujemy, że z dniem 31 marca 2022 r., została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju POZ w zakresie lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz przy ul. Służbowej 10 w Łodzi przez NZOZ Cor-Med. Anna Samborska-Sablik.

Od 1 kwietnia 2022 r. świadczenia dla pacjentów NZOZ Cor-Med. Anna Samborska-Sablik będzie realizował NZOZ „Medan”  Poradnia Lekarzy Rodzinnych Stelmachowska, Podkówka sp. j. w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 30A.

Jednocześnie ŁOW NFZ informujemy, że pacjenci, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy NZOZ Cor-Med. Anna Samborska-Sablik w Łodzi mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru znajduje się na stronie ŁOW NFZ

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej