Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umów z Powiatowym Centrum Matki I Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim zakresie alergologii, diabetologii oraz położnictwa i ginekologii

Informujemy, że z dniem 28 lutego 2022 r. na wniosek świadczeniodawcy rozwiązane zostały umowy z Powiatowym Centrum Matki I Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie: - alergologii, diabetologii w Piotrkowie Tryb., ul. Armii Krajowej 11, - położnictwa i ginekologii w Gorzkowicach, ul. Kwiatowa 4, - położnictwa i ginekologii w Grabicy, Grabica 55, - położnictwa i ginekologii w Wolborzu, ul. Sportowa 7

Listę poradni specjalistycznych wraz z pierwszym wolnym terminem można znaleźć w Informatorze o Terminach Leczenia na stronie ub pod bezpłatnym numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim