Drukuj

Informujemy, że z dniem 28 lutego 2022 r. została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anna Rakowska w Złoczewie przy ul. Kościelnej 21. Jako podmiot, który od 1 marca 2022 r. będzie realizował świadczenia dla świadczeniobiorców NZOZ Anna Rakowska wskazano Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne MEDICLIFE Sp. z o.o. w Złoczewie przy ul. Wieluńskiej 1a.

Jednocześnie Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że pacjenci którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy NZOZ Anna Rakowska w Złoczewie mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu