Informujemy, że z dniem 28 lutego 2022 r.,  została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju POZ w zakresie lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz przy ul.  Narutowicza 84 w Łodzi z  NZOZ Zdrowie Rodziny Zdzieszyński sp. j.

Świadczenia w rodzaju POZ przy ul.  Narutowicza 84 w Łodzi są udzielane przez  Lepszy Wzrok Zdzieszyńska i Zdzieszyński sp. j., z którym z dniem 1 marca 2022 r., została zawarta umowa na realizację przedmiotowych świadczeń w ww. miejscu ich realizacji.

Jednocześnie ŁOW NFZ informuje, że pacjenci którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy NZOZ Zdrowie Rodziny Zdzieszyński sp. j. w Łodzi mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej