Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ ,,DENTIS” s.c., w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2021 r., została rozwiązana umowa z NZOZ ,,DENTIS”s.c., w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne w Gałkowie Dużym, ul. Dzieci Polskich 6c, 95-040 Gałków Duży.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie stomatologicznych znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział  Świadczeń Opieki Zdrowotnej