Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ PALIUM. w Łodzi w zakresie hospicjum domowe oraz poradni medycyny paliatywnej

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2021 r., umowa z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PALIUM  w Łodzi przy ul. Piotrkowska 276 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie  hospicjum domowe oraz porada w poradni medycyny paliatywnej, wygasła z końcem jej obowiązywania.

Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w ww. zakresach wraz z pierwszym wolnym terminem można znaleźć w Informatorze o Terminach Leczenia.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej