Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. w Kutnie w zakresie: badania medycyny nuklearnej oraz terapia izotopowa

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2021 r., na wniosek świadczeniodawcy, została rozwiązana umowa z NZOZ DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. w Kutnie przy ul. Kościuszki 52 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: badania medycyny nuklearnej oraz terapia izotopowa (SOK).

Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w ww. zakresach wraz z pierwszym wolnym terminem można znaleźć w Informatorze o Terminach Leczenia.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej