Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z SN ZOZ ProVitaMed w Wieluniu w zakresie dermatologii i wenerologii

04 styczeń 2022

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2021 r., została rozwiązana umowa z SN ZOZ ProVitaMed w Wieluniu, ul. Sieradzka 56, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń dermatologii i wenerologii.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie DERMATOLOGII I WENEROLOGII znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu