Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ J.N. Nytko w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Informujemy, że z dniem 28 grudnia 2021 r. na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa z NZOZ J.N. Nytko  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 7A. w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych i protetyki stomatologicznej.

Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie  lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej wraz z pierwszym wolnym terminem można znaleźć w Informatorze o Terminach Leczenia.  

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim