Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z CENTRUM MEDYCZNE "MEDICA" w Błaszkach w zakresie POZ

30 grudzień 2021

Informujemy, że z dniem 28 grudnia 2021 r., została rozwiązana umowa z CENTRUM MEDYCZNE "MEDICA", w Błaszkach przy ul. Kościuszki 42, w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza, pielęgniarki i położnej poz .

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu