Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy na leczenie zeza ze Szpitalem w Piotrkowie Trybunalskim

29 październik 2021

Informujemy, że z dniem 31 października 2021 r. na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana z Samodzielnym Szpitalem Wojewódzkim im. M. Kopernika w Piotrkowie Tryb. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia zeza.

Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie leczenia zeza wraz z pierwszym wolnym terminem można znaleźć w Informatorze o Terminach Leczenia.

 Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim