Sad Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi IV Wydział Karny po rozpoznaniu sprawy sygn. akt IV K 565/18 orzekł m.in. o podaniu niniejszego wyroku do publicznej wiadomości. Orzeczone w trybie art. 43b KK podanie wyroku do publicznej wiadomości stanowi środek karny stanowiący reakcję na przestępstwo.

W konsekwencji orzeczony przez Sąd Rejonowy środek karny zobowiązuje NFZ do podania do publicznej wiadomości treści prawomocnego wyroku SR dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi oraz treści wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi V Wydział Odwoławczy zmieniającego zaskarżony wyrok w pkt 1, tj. co do podstawy prawnej wymiaru kary, natomiast w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok został utrzymany w mocy. Zatem prawomocny pozostaje orzeczony w pkt 4 środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości.

Orzekając ten środek karny, sąd określił sposób publikacji wyroku, wskazując precyzyjnie miejsce publikacji – na stronie NFZ, w zakładce pacjenci.

Źródło: Wydział Prawny ŁOW NFZ

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Odpisy wyroków ws. skazanego Mateusza Dzierżawskiego.pdf)Odpisy wyroków ws. skazanego Mateusza Dzierżawskiego.pdf 215 kB