Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy w zakresie POZ z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Ładzicach

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2021 r. została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez podmiot leczniczy Gminny Ośrodek Zdrowia w Ładzicach, ul. Wyzwolenia 38.

Jako podmiot, który od dnia 1 września 2021 r. będzie realizował świadczenia w Ładzicach przy ul. Wyzwolenia 38 została wskazana Przychodnia Lekarska Medyk A. Ciupińska, J. Drzazga, H. Roczek, J. Zacharewicz spółka jawna ul. Batorego 3, 97-500 Radomsko.

Jednocześnie, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że pacjenci którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy Gminny Ośrodek Zdrowia w Ładzicach, mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim