Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z SP ZOZ w Żytnie w zakresie lekarza i pielęgniarki POZ w Maluszynie i Borzykowej

14 lipiec 2021

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2021 roku, została rozwiązana umowa z SP ZOZ w Żytnie w zakresie lekarza i pielęgniarki POZ w Maluszynie i Borzykowej.

Jednocześnie informujemy że SPZOZ w Żytnie nadal posiada umowę w zakresie świadczeń POZ w Żytnie, ul. Strażacka 14.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim