Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ CENTRUM w Opocznie w zakresie położnictwa i ginekologii oraz logopedii

Z dniem 9 lipca 2021 r. zostały rozwiązane umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NZOZ Centrum w Opocznie ul. Partyzantów 16a w zakresie położnictwa i ginekologii oraz w zakresie logopedii.

Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii oraz logopedii wraz z pierwszym wolnym terminem można znaleźć w Informatorze o Terminach Leczenia.

 Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim