Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ Plus-Dent w Pajęcznie w zakresie stomatologii

10 czerwiec 2021

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 maja 2021 r., na wniosek NZOZ PLUS-DENT, umowa nr 052/220007/07/010/21N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii w miejscu udzielania świadczeń w Pajęcznie przy ul. Wiśniowej 26, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a NZOZ PLUS-DENT, została rozwiązana.

Wykaz podmiotów realizujących umowę w zakresie świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii można znaleźć na stronie wskazanej poniżej

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu