Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z TOM-MED. J. Zatyka Spółka jawna w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych w Smardzewicach

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 maja 2021 roku, na wniosek TOM-MED. J. Zatyka Spółka Jawna, umowa nr 054/240076/07/010/21N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne w miejscu udzielania świadczeń w Smardzewicach przy ul. Głównej 13/17, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a TOM-MED J. Zatyka Spółka Jawna w Tomaszowie Maz. ul. Jan Pawła II 6, została rozwiązana.

Wykaz podmiotów realizujący umowę w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych można znaleźć na stronie wskazanej poniżej

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/LeczenieStomatologiczne

 Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim