Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Prywatny Gabinet Stomatologiczny Beata Dryńkowska - Kucharska w Kutnie w rodzaju leczenie stomatologiczne

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje że z dniem 31 marca 2021 r. na wniosek świadczeniodawcy: Prywatny Gabinet Stomatologiczny Beata Dryńkowska – Kucharska w Kutnie, ul. Staszica 19A, umowa nr 053/430104/07/010/21N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne została rozwiązana.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Skierniewicach