Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy ze Stomatologia Rodzinna w Kiernozi w rodzaju leczenie stomatologiczne

07 kwiecień 2021

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje że z dniem 28 lutego 2021 r. na wniosek świadczeniodawcy: STOMATOLOGIA RODZINNA Volodymyr Tymoshchuk, Mikołaj Tymoshchuk s.c. w Kiernoziach, ul. Leśna 6, umowa nr 053/230166/07/010/21N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne została rozwiązana.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Skierniewicach