Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy ze Stomatologią TMK Spółka z o.o. miejsce realizacji świadczeń w Radomsku ul. Metalurgii 1 w zakresie stomatologii

07 kwiecień 2021

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 marca 2021 roku, na wniosek Stomatologii TMK Spółka z o.o. w Łodzi ul. Dowborczyków 30/34, umowa nr 054/210695/07/010/21N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia w miejscu udzielania świadczeń w Radomsku przy ul. Metalurgii 1, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Stomatologią TMK Sp. z o.o. w Łodzi ul. Dowborczyków 30/34, została rozwiązana.

Wykaz podmiotów realizujący umowę w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych i świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. można znaleźć na stronie internetowej w zakładce "Gdzie się leczyć".

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim