Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Prywatnym Gabinetem Stomatologicznym A. Lewandowska w Żychlinie w zakresie świadczeń stomatologicznych

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje że z dniem 31 grudnia 2020 r. na wniosek świadczeniodawcy: Prywatny Gabinet Stomatologiczny Anna Lewandowska w Żychlinie, ul. Konopnickiej 1, umowa nr 053/430114/07/010/20N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne została rozwiązana.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Skierniewicach