Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 stycznia 2021 roku, na wniosek Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalski ul. Roosevelta 3, umowa nr 054/140050/07/010/21N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne w miejscu udzielania świadczeń:

  • w Wolborzu przy ul. Sportowej 7,
  • w Sulejowie przy ul. Targowej 28,
  • w Trzepnicy nr 10 ,
  • w Grabicy nr 55

oraz w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia w miejscu udzielania świadczeń w Piotrkowie Trybunalskim:

  • przy ul. Armii Krajowej 11,
  • przy ul. Krakowskie Przedmieście 11,
  • przy ul. Kostromskiej 50
  • Trzepnica nr 10,

zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3, została rozwiązana.

Wykaz podmiotów realizujący umowę w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych i świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. można znaleźć na stronie internetowej.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim