Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy w zakresie lekarza poz z Przychodnią Rodzinną M. Kuśmierski, M. Szymański sp. j. w Petrykozach

25 styczeń 2021

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2020 roku, została rozwiązana umowa w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Petrykozach 77 przez podmiot leczniczy: Przychodnia Rodzinna M. Kuśmierski, M. Szymański sp. j.

Jednocześnie informujemy że Przychodnia Rodzinna M. Kuśmierski, M. Szymański sp. j. posiada umowę w zakresie świadczeń lekarza poz w Białaczowie, ul. Wolności 29A.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim