Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych –detoksykacja

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2020 roku, na wniosek Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Kilińskiego 232, 93-133 Łódź, umowa nr 051/110084/04/010/20N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych –detoksykacja pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie województwa łódzkiego w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych – detoksykacja kod zakresu 04.4742.021.02 to:

  • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Łódź, ul. Aleksandrowska 159 +48 42 715 57 77
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu, Zgierz, ul. Parzęczewska 35 +48 42 716 37 12
  • Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 (043)827 54 26
  • Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, BEŁCHATÓW, ul. Czapliniecka 123 +48 44 635 82 00

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej