Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ ZDROWIE w Bełchatowie w zakresie diabetologii

29 grudzień 2020

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 31 grudnia 2020 r. na wniosek Świadczeniodawcy: NZOZ ZDROWIE w Bełchatowie, ul. Bolesława Chrobrego 24 została rozwiązana umowa nr 054/240052/02/010/20 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie diabetologii.
Świadczeniodawcy realizujący umowę znajdują się na stronie internetowej.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim