Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ MEDAX w Radomsku w zakresie okulistyki

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 31 grudnia 2020 r. na wniosek Świadczeniodawcy: NZOZ MEDAX w Radomsku, ul. Mickiewicza 29 została rozwiązana umowa
nr 054/240098/02/010/20 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie okulistyki.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Radomska w zakresie okulistyki:

  • Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36,
  • MEDIFARM Olejniczakowie Spółka Jawna, ul. Armii Krajowej 32,
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnia Okulistyczna, ul. Sienkiewicz 4,
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED, ul. Miła 5

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim