Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Centrum Medycznym Salus w Będkowie na leczenie ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. życia

Informujemy, że z dniem 30 listopada 2020 roku umowa  na leczenie ogólnostomatologiczne dzieci i młodzieży * zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Centrum Medycznym Salus w Będkowie, ul. Reymonta 11 została rozwiązana.
Umowę rozwiązaliśmy na wniosek Centrum Medycznego Salus.

Centrum Medyczne Salus nadal realizuje umowę z NFZ w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych w Będkowie przy ul. Reymonta 8.

* umowa nr 054/140165/07/010/20N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. życia.

 

Źródło: Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim