Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ PROMED w Radomsku w zakresie gruźlicy i chorób płuc

01 październik 2020

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 30 września 2020 r. na wniosek świadczeniodawcy: NZOZ PROMED w Radomsku, ul. Miła 5, została rozwiązana umowa
nr 054/240092/02/010/20 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc.

W Radomsku świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc pacjenci uzyskają w:


• Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36

 

Źródło: Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim