Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie świadczeń lekarza poz

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 sierpnia 2020 roku, na wniosek Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, umowa nr 054/140050/01/050/20 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza poz, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, została rozwiązana w Filii przy ul. Roosevelta 3.

Jednocześnie informujemy że Powiatowe Centrum Matki i Dziecka nadal posiada umowę w zakresie świadczeń lekarza poz w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wyzwolenia 1 oraz Armii Krajowej 11.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim