Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Samorządową Przychodnią Zdrowia w Tuszynie, w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 10.08.2020 r. umowa 051/110057/07/010/20N zawarta z Gabinetem Stomatologicznym Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie, w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż., mieszczącym się w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Piotrkowska 15, 95-080 Tuszyn, została rozwiązana na wniosek świadczeniodawcy.

Informacje o innych poradniach, realizujących umowę w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci młodzieży do ukończenia 18 r.ż. oraz o przewidywanym czasie
oczekiwania na wizytę znajdą Państwo w Informatorze o Terminach Leczenia (dostępnym na stronie internetowej: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/) lub pod nr Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej