Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy w zakresie położnej POZ - SP ZOZ w Kiełczygłwoie

10 sierpień 2020

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 31 lipca 2020 r., została rozwiązana umowa w zakresie położnej podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Tysiąclecia 18
w Kiełczygłowie przez podmiot leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna znajduje się na stronie ŁOW NFZ w zakładce: >> Dla pacjenta >> Gdzie się leczyć >>Przychodnie i szpitale >> Poradnie/gabinety podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu