Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Powiatowym Centrum Matki i Dziecka ww Piotrkowie Trybunalskim w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 lipca 2020 roku, na wniosek Powiatowego Centrum Matki i Dziecka ul. Roosevelta 3 w Piotrkowie Trybunalskim, umowa nr 0541140050/04/010/20N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu zawartej pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Powiatowym Centrum Matki i Dziecka ul Roosevelta 3 w Piotrkowie Trybunalskim, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie województwa łódzkiego w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu to:

  • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159;
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251;
  • Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Centrum Psychiatryczne w Warcie;
  • Powiatowy Zespół Poradni w Łasku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Warszawska 62, 98-100 Łask;
  • Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów;
  • Zduńskowolski Szpital Powiatowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola;
  • Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień WOLMED Joanna Wysogląd-Wolniak, ul. Opalowa 9, 97-400 Bełchatów.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej