Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ Er-dent w Rawie Mazowieckiej w zakresie leczenia stomatologicznego

09 czerwiec 2020

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że z dniem 31.05.2020 r. na wniosek świadczeniodawcy NZOZ ER-DENT w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8, umowa nr 053/240129/07/010/20N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne została rozwiązana.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Skierniewicach