Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 marca 2019 roku, na wniosek NZOZ „VITA-MED s.c. w Opocznie, umowa nr 054/240170/02/010/19 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie endokrynologii, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „VITA-MED s.c, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na obszarze działania Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowe Trybunalskim w zakresie endokrynologii:

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim