Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 stycznia 2019 roku, na wniosek Specjalistycznego Centrum Medycznego Elżbieta Czkwianianc "ELAMED" Spółka Jawna, umowa nr 051/210553/02/010/19 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie gastroenterologii, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne Elżbieta Czkwianianc "ELAMED", Łódź Górna, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 20, 93-347 Łódź została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Łodzi w zakresie gastroenterologii:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej