Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 roku, na wniosek NZOZ ALMED w Tomaszowie Maz., umowa nr 054/240015/02/010/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie okulistyki, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a NZOZ ALMED w Tomaszowie Maz., ul. Piłsudskiego 32, miejsce realizacji świadczeń ul. Krótka 7, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie okulistyki:

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim