Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 roku, na wniosek Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Bogusława Bęben, umowa nr 054/340132/02/010/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie okulistyki, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Specjalistyczną Praktyką Lekarską – Bogusława Bęben w Piotrkowie Tryb., ul. Kościelna 1, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie okulistyki:

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim