Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 roku, na wniosek NZOZ MAGMED, umowa nr 051/210030/02/010/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, a NZOZ MAGMED, ul. Łódź, Pankiewicza 15, 91-738 Łódź, została rozwiązana.

Powyższy świadczeniodawca realizował umowę w zakresie diabetologii.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Łodzi w zakresie diabetologii:

Źródło: Wydział  Świadczeń Opieki Zdrowotnej