Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 roku, na wniosek Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, umowa nr 051/110006/02/010/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie neurochirurgii, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a ICZMP, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź została rozwiązana.


Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Łodzi w zakresie neurochirurgii:

Źródło: WŚOZ