Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 listopada 2018 roku, na wniosek SP ZOZ w Żytnie, umowa nr 054/140074/02/010/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie położnictwa i ginekologii, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a SPZOZ w Żytnie, ul. Strażacka 6, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie powiatu radomszczańskiego w zakresie położnictwa i ginekologii:

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim