Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 maja 2018 roku, umowa nr 054/440026/07/010/18N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Gabinetem Stomatologicznym Teresa Szmidt, Aleksandrów 39, zostanie rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie powiatu piotrkowskiego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, to:

  • Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27,
  • Stomatologia Rodzinna Wi-Dent, Czarnocin, ul. J. Poniatowskiego 3,
  • NZOZ Prima-Dent Marzena Kabzińska, Gorzkowice, Rynek 29/3,
  • Katarzyna Ścieszko Przychodnia Stomatologiczna, Szynczyce 6,
  • NZOZ Przychodnia Stomatologiczna Michał Jachowicz, Gorzkowice, ul. Kwiatowa 4,
  • Prywatny Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Pytka, Wola Krzysztoporska, ul. T. Kościuszki 19/3,
  • Prywatny Gabinet Stomatologiczny Piotr Ciesielski, Ręczno, ul. Główna 58.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim