Drukuj


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem  31 grudnia 2017 roku  została rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze Świadczeniodawcą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PORADNIA SIERAKOWSKIEGO w Łodzi, przy ul. Zygmunta Sierakowskiego 65 (miejsca udzielania świadczeń: Łódź, ul. Sierakowskiego 8/10 oraz Łódź, ul. Sierakowskiego 67A).

Wykaz świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na terenie Łodzi i województwa łódzkiego w ww. rodzaju można uzyskać za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej ŁOW NFZ.


Źródło: Dział POZ oraz ZAO