Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Zarządzeniami Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 15 czerwca 2018 r. termin rozstrzygnięcia postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w postępowaniach: