Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

23.03.2009

 

Zgodnie zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, jesteście Państwo zobowiązani do prowadzenia i przekazywania elektronicznej sprawozdawczości z realizacji świadczeń,  w oparciu o określone odrębnymi zarządzeniami Prezesa Funduszu definicje komunikatów XML (odpowiednio: typu: ZBPOZ – Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ”, DEKL – „Komunikat szczegółowy NFZ deklaracji POZ/KAOS”, SWIAD – „Komunikaty szczegółowe NFZ świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych”), zgodnie z załącznikami 21, 22, 23 do zarządzenia 177/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (ze zmianami) oraz nr 4 do umowy POZ (NiŚOZ).

 

Tel. kontaktowy: 42 275 41 42

Poniżej przedstawiamy Państwu obowiązujące dokumenty prawne:

 

Zarządzenie Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami)

Zarządzenie Nr 93/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ.

Zarządzenie Nr 104/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS.

Zarządzenie Nr 98/2017/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

 Stan na dzień: 10 lipca 2020 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej