Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 24 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2008.81.484), wypłacenie należności finansowych z tytułu zawartych umów za miesiąc grudzień następuje w tym samym miesiącu, wobec tego faktury za miesiąc grudzień  należy składać do Oddziału Funduszu:


w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2015 roku


Jednocześnie zwracamy uwagę, że termin ten dotyczy również ostatecznego rozliczenia dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.

Przypominamy, że zgodnie z ww. rozporządzeniem, komunikaty sprawozdawcze XML ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w grudniu b.r. należy przekazać do Oddziału Funduszu


w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2016 roku

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych