Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że aneksowanie na 2015 rok umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju – ratownictwo medyczne, w odróżnieniu od lat ubiegłych, nie wymaga składania formularzy ofertowych.

W najbliższych dniach zostaną przygotowane szablony aneksowanych umów. W związku z tym, podobnie jak w innych rodzajach świadczeń, należy zaktualizować i zweryfikować dane w Portalu Świadczeniodawcy. Czynności te należy zakończyć, w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2014 r.

Odpowiednio wcześniej należy przekazać stosowne wnioski o zmianę potencjału wykonawczego, tak aby do tego czasu mogły być one zatwierdzone przez Oddział Funduszu.
 
Zasady sposobu przygotowania danych do umów na 2015 rok w Portalu Potencjału, zostały szczegółowo opisane w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej ŁOW NFZ w dniu 26 listopada 2014 r.


https://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlaswiadczeniodawcow/6048-aneksowanie-umow-na-kolejny-okres-rozliczeniowy

 

Prosimy pamiętać o tym, że przedstawiony do umów potencjał wykonawczy, musi zapewniać spełnianie wszystkich wymaganych warunków, a także tych zadeklarowanych przez Świadczeniodawcę w ofercie konkursowej.

Dotyczy to m.in.  zachowania procentowego udziału czasu pracy lekarzy ze specjalnością w dziedzinie ratownictwa medycznego lub lekarzy po drugim roku tej specjalizacji, w stosunku do czasu pracy wszystkich lekarzy udzielających świadczeń w danym rejonie operacyjnym.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy kontaktować się telefonicznie.


Tel: 42 275-48-55 lub 42 275-48-58

 

 

 

Źródło: Wydział Ds. Służb Mundurowych