Drukuj
Kategoria: Ratownictwo medyczne - komunikaty

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o zapoznanie się z nowym Zarządzeniem Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Z dniem 31 grudnia 2013 r. straciło moc Zarządzenie Nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Szczegółowe parametry kryteriów oceny, w podziale na poszczególne rodzaje lub zakresy świadczeń opieki zdrowotnej, są określone w tabeli nr 18 załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

Tel: (42) 275-48-55 lub (42) 275-48-58

Faks:(42) 275-48-59