Artykuł archiwalny. Zawarte w nim treści mogą być nieaktualne !

W nawiązaniu do komunikatu Łódzkiego OW NFZ z dnia 20.06.2008r. informujemy, iż:

  • elektroniczna wersja wzorów oświadczeń  o wykorzystaniu środków otrzymanych zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2006r. za rok 2007 z wypełnioną częścią A i B została udostępniona w Portalu Świadczeniodawcy  (w załączeniu instrukcja pobierania oświadczenia w wersji elektronicznej),
  • termin wypełnienia oświadczeń (w formie papierowej) oraz ich odesłanie upływa z dniem 4 lipca 2008r.,
  • złożenie rachunku/faktury korygującej oraz zwrot środków finansowych powinien nastąpić do dnia 30 czerwca 2008r.,
  • dane zawarte w oświadczeniu powinny być zgodne z wystawionymi dokumentami korygującymi.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie oświadczeń w częściach od C do J, podpisanie i przesłanie na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Kopcińskiego 58

90-032 Łódź

z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie 2007”

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Instrukcja_wypełnienia_Oświadczenia_2007.pdf)Instrukcja wypełnienia Oświadczenia 2007 0 kB